MUZAFFARABAD: CHIEF SECRETARY AJ&K; DR. SHAHZAD KHAN BANGASH CALLED ON PRESIDENT AJ&K; SARDAR MASOOD KHAN.

MUZAFFARABAD: CHIEF SECRETARY AJ&K; DR. SHAHZAD KHAN BANGASH CALLED ON PRESIDENT AJ&K; SARDAR MASOOD KHAN.

Facebook
Twitter
LinkedIn